Behandlingsformer

Når jeg behandler et dyr, vil jeg ofte bruke en kombinasjon av forskjellige behandlingsmetoder. I noen tilfeller vil det bli vanlig veterinærmedisin, andre bare naturmedisinske metoder og i noen tilfeller en kombinasjon av vanlig veterinærmedisin og mer naturlige metoder.

Under finner du litt informasjon om de naturmedisinske metodene jeg benytter mest, hvis du lurer på noe mer, eller ønsker å prøve noen av behandlingsformene på ditt dyr, er du velkommen til å ta kontakt med meg.

Klassisk homeopati

Som så mange andre naturmedisinske metoder, virker homeopati gjennom å stimulere kroppens selvhelbredelsessystemer. Homeopatiske medisiner er kraftig fortynnede substanser laget av planter, dyr eller mineraler, og anses for å være helt uten bivirkninger. Homeopati virker på individuelt nivå. To dyr med samme diagnose hos veterinær vil derfor mest sannsynlig få forskjellig homeopatisk medisin. Medisinen forordnes ikke bare etter detaljerte fysiske symptomer, men også etter karaktertrekk og mental tilstand. Det er på forhånd svært vanskelig å si hvilke dyr som kan hjelpes av homeopati. I prinsippet kan alle lidelser behandles med denne metoden, men resultatene avhenger blant annet av hvor lenge lidelsen har vart og hvor store skader det er på dyret. Homeopati fungerer godt sammen med de fleste behandlingsmetoder, både veterinærmedisin og komplementære metoder. Det er ingen grunn til at dyret ditt ikke skal kunne få homeopati selv om det også mottar annen behandling.

Homeopati som behandlingsmetode er svært omdiskutert. Medisinene inneholder ikke kjemisk påvisbare stoffer, og vi vet ikke egentlig hvordan de virker. Mange mener at virkning av homeopati kun skyldes placebo-effekten. Kliniske studier viser at dette ikke er tilfelle, homeopati har virkning også utover placebo. Det foregår for tiden seriøse studier på homeopati, og forhåpentligvis vil vi forstå mer av homeopatien i årene som kommer. Det viktigste for meg i mellomtiden er at jeg ser det virker på syke dyr, og det gjør at det er en behandlingsform som jeg bruker når jeg tror det kan hjelpe.

Homeopatiske medisiner kjøpes på alle apoteker, og man trenger ingen resept på disse medisinene.

Homotoksikologi/kompleks-homeopati

Dette er en behandlingsform som kan ses på som en blanding av homeopati og moderne medisin. Den bruker homeopatiske midler, men i lavere fortynning enn den klassiske homeopatien, og ofte i kombinasjoner med mange forskjellige midler samtidig. I motsetning til den klassiske homeopatien er det her både dokumentert virkningsmekanismer i kroppen, og bevist i forskjellige forsøk både at medisinene virker og hvordan de virker. Etter min mening tar denne behandlingsformen det beste fra den klassiske homeopatien og moderne medisin, og kombinerer det til en svært effektiv behandling uten bivirkninger. Moderne medisin vil i de fleste tilfeller gå inn i biokjemiske reaksjoner i kroppen og stoppe eller hemme disse på forskjellige måter, eventuelt å drepe mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. Homotoksikologiske medisiner går isteden inn og stimulerer forskjellige reaksjoner i kroppen, slik at kroppen selv blir i stand til å reparere seg selv. Behandlingsmåten har i flere forsøk vist seg like effektiv som konvensjonelle medisiner, men uten bivirkninger. Den har også vist seg effektiv i tilfeller hvor den moderne medisinen må gi tapt.

Urtemedisin

Urtemedisin er vanlig å bruke til mennesker, men urter som brukes til mennesker må ikke ukritisk brukes til dyr. Noen urter som er ufarlige for mennesker kan være dødelig i små doser til visse dyrearter, og omvendt. En del urter er imidlertid utprøvd og funnet trygge til behandling av dyr, og disse bruker jeg av og til til mine pasienter. Urter kan i mange tilfeller være like sterke som legemidler, de må derfor kun brukes under veiledning.

Bachs Blomstermedisin

Dette er en helt ufarlig behandlingsmetode hvor det brukes en kombinasjon av forskjellige blomsteressenser som er spesielt tilpasset den enkelte pasient, og som blandes på klinikken under besøket. Behandlingen brukes på mentale problemer, som for eksempel katter som tisser inne, eller til engstelige dyr. Selv om blomstermedisinene kan være til stor hjelp, er det viktig å være oppmerksom på at de fleste adferdsproblemer vil trenge en viss grad av trening både av dyr og eier, kanskje også med hjelp av en adferedsterapeut.

Muskelterapi og massasje

Manipulering av muskulatur, sener og senefester med hendene er en av de eldste behandlingsmåter, både når det gjelder dyr og mennesker. På samme måte som mennesker, vil dyr med smerter lett få muskelspenninger i kroppen som kan hjelpes av muskelterapi. Dyr som av forskjellige årsaker er eller har vært halte har også godt av denne behandlingsformen, da unormal gange alltid vil slite også på andre deler av kroppen. Det er en svært gunstig behandlignsmetode hvis man vil at dyr skal komme seg raskere etter for eksempel en skade eller kirurgi. Jevnlig behandling med massasje kan også virke skadeforebyggende på dyr som må prestere mye for eksempel under konkurranser.

Akupunktur/tradisjonell kinesisk medisin

Dette er en svært gammel behandlingsform som kan behandle mange lidelser hos dyr, uten bivirkninger. Jeg holder på å lære meg akupunktur etter den tradisjonelle kinesiske metoden. Det er i Norge i dag ikke mange veterinærer som behersker denne behandlingsmetoden, de fleste veterinærer som bruker akupunktur har kun et kortere kurs hvor de stikker nåler ut fra diagnoser i moderne medisin. Etter min mening blir akupunkturen virkelig effektiv først når man tar i bruk hele tenkemåten bak den kinesiske medisinen ved behandlingen. Jeg vil begynne å ta imot pasienter til denne type behandling i løpet av høsten/vinteren 2009/2010.

I følge lov om dyrehelsepersonell er det for tiden kun veterinærer som har lov til å behandle dyr med nåler. Det jobbes for at også andre kompetente personer med tilsvarende utdanning i akupunktur på dyr som den jeg har, skal kunne få sette nåler på dyr.

Ernæring av dyr

Ved en behandling vil jeg også i visse tilfeller gi råd om fôring og ernæring. Jeg tilstreber en mest mulig naturlig livsstil for våre firbente venner, og mange av dem vil ha godt av en omlegging til en mer naturlig kost. Dette kan være viktig både når det gjelder forebygging og behandling av mange sykdommer, eller bare for å gi dyret et løft i energinivå.