Hvorfor velge naturmedisinsk behandling?

Moderne veterinærmedisin har kommet svært langt i å kunne hjelpe syke dyr. Det er ikke meningen at naturmedisinsk behandling skal erstatte vanlig veterinærbehandling. Denne behandlingen er i mange tilfeller livreddende, når et dyr blir akutt sykt, må du alltid oppsøke veterinær, uansett hva slags behandling du etter hvert ønsker å bruke. Dessverre er det også mange sykdommer hvor vanlig veterinærmedisin ikke har noen behandling å tilby, eller den behandling som tilbys er livslang behandling med medikamenter. Medikamenter som i mange tilfeller har skadelige bivirkninger eller forkorter dyrets levetid eller gir nedsatt livskvalitet. I disse tilfellene kan det være gunstig å oppsøke en veterinær med utdannelse innenfor komplementære/naturmedisinske behandlingsformer. I mange tilfeller vil dyret kunne bli helt friskt fra sykdommer som i vanlig veterinærbehandling ses på som uhelbredelige. I andre tilfeller vil en kunne tilby en behandlingsform som medfører mindre påkjenning på dyret, og som kan holde sykdommen i sjakk, enten alene eller i kombinasjon med vanlig veterinærmedisin.

Det er viktig å være oppmerksom på at mange av de komplementære behandlingsmåtene trenger litt tid for å virke.I en del tilfeller vil det også bli anbefalt endringer i dyrets livsstil, som for eksempel endret kosthold. Noen typer behandling krever også litt ekstra av eier, slik at dette er ikke behandlingsformer som passer for de som vil ha en lettvinn løsning på et problem. Behandling hos meg passer for de som ønsker å gi det beste for sine dyr, og som er villig til å gjøre de grep som trengs for at dyrene skal ha det bra.